“VZW BBC Houtem” is de overkoepelende naam voor de basketbalclub in Sint-Lievens-Houtem die er speelt onder de naam: BBC HOUTEM “.

Onze vereniging heeft als doel de bevordering en verbreiding van de sport in het algemeen en van basketbal in het bijzonder.

De club wenst zijn talrijke jeugdspelers een goede, verantwoorde basketbalopleiding te geven zodat zij kunnen doorstromen naar het seniorenteam. Kwaliteit staat daarom hoog in ons vaandel. We doen er dan ook alles aan om de begeleiding van onze jeugd te laten gebeuren door gekwalificeerde trainers met diploma. Bovendien wordt, om de consistentie van de opleidingen te verbeteren, een coördinator aangesteld. Daarmee hopen wij de doorstroming naar de eerste ploeg verder te vrijwaren.

BBC Houtem wil verder de kaart trekken van de kwaliteit en stapte in het project “ Give – and - go “ , een instrument van Basket.Vlaanderen om de kwaliteit van de jeugd – en clubwerking te meten, te verbeteren en te belonen.

Zoals in elke organisatie gelden binnen onze club ook een aantal afspraken om de dagelijkse werking in goede banen te leiden en te optimaliseren. Beleefdheid en respect voor de coachesstaf, de tegenstrevers, de scheidsrechters en ook voor alle club- en niet-clubleden, die zich inzetten voor de werking van de club, staan hierbij centraal.

In het sportief en huishoudelijk reglement, dat u ook op onze website kunnen vinden, worden deze afspraken nader toegelicht. We verwachten dan ook van alle clubleden en van iedereen die bij onze club betrokken is, dat zij hiervan kennis hebben, zich ermee akkoord verklaren en er zich ook naar gedragen. Wie zich niet akkoord kan verklaren met dit reglement, kan niet aansluiten bij onze club.

Het bestuur