De Ploegverantwoordelijke (PV) heeft een belangrijke functie binnen de club.

Samen met de coach zorgt de PV er voor dat in de ploeg alles ‘op wieltjes loopt’.

Hij/zij vormt de schakel tussen coach, spelers, ouders en het bestuur en kan een klankbord zijn voor de ouders. Hij/zij heeft daarbij bijzondere aandacht voor nieuwe spelers en hun ouders.

De PV kan op regelmatige tijdstippen coach / jeugd coördinator of bestuur contacteren om te communiceren over wat er bij de ploeg leeft, vragen te stellen etc .

Problemen/vragen over sportieve zaken kunnen aan de jeugd coördinator doorgestuurd worden. Voor vragen rond ploegopstellingen/speelgelegenheden, verwijs je best door naar de coach.

 

De PV organiseert de praktische afspraken van de ploeg:

 • Alle info over komende wedstrijden communiceren aan ouders/spelers. Aanwezigheden voor wedstrijden opvolgen met de coach.

 • Info wedstrijden steeds te raadplegen via kalender VBL (www.basketbalvlaanderen.com) of via eigen website (www.baskethoutem.be)

 • Verdeling van de tafelfuncties (officials):

  • Invullen (digitaal) wedstrijdblad op verplaatsing – min 20min voor aanvang wedstrijd aanwezig)

  • Délégé (aanspreekpunt refs bij problemen)

  • Bediening 24 sec - thuiswedstrijd

  • Bediening klok - thuiswedstrijd

 • Vervoer/carpooling bij wedstrijden op verplaatsing coördineren

 • Voorbereiding zaal bij thuiswedstrijden:

  • Beide ploegen en refs voorzien van water

  • Bij elke eerste resp. laatste match: klaarzetten resp. opruimen tafel, stoelen, reclameborden, … samen met spelers/ouders

  • Samen met coach zorgen dat bank netjes achter blijft (lege flesjes, ballen in rek en op slot)

 • Betaling scheidsrechters bij thuiswedstrijden

 • Alle jeugdspelers na thuismatch competitie voorzien van drankbonnetje

 • Afspraken maken rond wassen wedstrijdkledij

 • Extra activiteiten club communiceren aan ouders/spelers van de ploeg (eetfestijn, clementinesverkoop, …)

 • Kaartenverkoop opvolgen bij eetfestijnen

 • Weekend voor “cafetariadienst” plannen/coördineren met de andere ouders

 • Aan het einde van het seizoen kledij ophalen en waarborg aan de ouders terug bezorgen

Als de PV afwezig is, of bepaalde taken niet kan uitvoeren, kan hij/zij taken delegeren maar houdt een overzicht.