De visie van de jeugdopleiding mee uitstippelen/ondersteunen en er over waken dat deze visie door de trainers wordt nageleefd.
Indelen van de jeugdploegen en toewijzen van coaches in samenspraak met de sportieve cel.
Inrichten van stages voor de jeugdploegen ( 4 per seizoen), bepalen van het onderwerp en zorgen voor trainers.
Bepalen van de onderwerpen en uitschrijven van de krijtlijnen voor het zomerkamp waarbinnen de trainers hun trainingen moeten voorbereiden. Aanduiden van de trainers.
Minimum 2 dagen deelnemen aan het zomerkamp.
Samen met de trainers en hun evaluaties de jeugdspelers mede evalueren en indien nodig bijsturen van het trainingsprogramma en/of de aanpak door de trainer.
Evalueren, opvolgen en bijsturen van de jeugdtrainers (trainingen, wedstrijden, voorbereidingen, evaluatie van hun spelers).
Per maand twee schriftelijke evaluaties van een bijgewoonde training en/of wedstrijd kunnen voorleggen.
Organiseren en leiden van de vergadering van de jeugdtrainers, minimum drie per seizoen.
Bijwonen van de vergaderingen van de sportieve cel en daar de nodige feedback geven vanuit de jeugdwerking o.a. naar de kansen binnen de seniorploegen.
Op vraag van de Raad van bestuur toelichting geven bij de jeugdopleiding en de visie hieromtrent vanuit de sportieve cel, de werking van de jeugdtrainers en de vorderingen van de jeugd.
Bij problemen tussen trainers en ouders , indien gevraagd de jeugdtrainer bijstaan in de communicatiestoornis.
De nodige communicatie onderhouden met de jeugdverantwoordelijke binnen het bestuur ten einde de jeugdwerking administratief en organisatorisch zo optimaal mogelijk te laten verlopen.