Gedragscode

Beleefdheid en attitude

 • Geen kritiek op coach, medespelers en zeker niet op de scheidsrechters. Iedereen tracht zijn werk zo goed als mogelijk te doen.

 • Ten opzichte van je ploegmaats heb je enkel een aanmoedigende rol, positief aanmoedigen, geen negatieve emoties. Geef ook geen kritiek op coach, begeleiders, scheidsrechters...

 • Degene die vervangen wordt, geeft klaar en duidelijk aan de in de plaats komende speler mee op wie werd verdedigd (tijdens een handshake).

 • Laat je hoofd niet hangen na een, volgens jou, verkeerde beslissing van jezelf, ploegmaat, scheidsrechter, coach....

 • Op de bank moedig je je ploegmaats steeds POSITIEF aan, ook bij vervangingen! Heb respect voor elkaar!

 • Begroet je coach en ploegafgevaardigde als je hen ziet bij een training of wedstrijd. Doe dit ook als je naar andere activiteiten gaat zoals stages, kampen ... . Vergeet begeleiders, medewerkers zoals o.a. tafelbedieners en cafetariamedewerkers en bestuursleden niet.

 • Gedraag je op een correcte manier inzake houding, taalgebruik en stiptheid. Respecteer zowel je mede- als tegenspelers. Respecteer de toeschouwers en concentreer je te allen tijden op de wedstrijd. Reageer nooit naar de toeschouwers.

 • Elke vorm van pestgedrag tegen ploeggenoten, zowel tijdens de clubactiviteiten als in elke vorm daarbuiten, zal steeds leiden tot een dwingende sanctie, bepaald en opgelegd door het bestuur. Het getuigt ook van bijzondere moed om, zowel in de hoedanigheid van slachtoffer als die van getuige, zulke feiten te melden aan de trainer, ploegbegeleider of bestuurslid.

De coach bedoelt het goed

 • Als je coach opmerkingen geeft en je voortdurend verbetert, dan bewijst hij/zij zo zijn/haar interesse in jou (is zeker niet negatief bedoeld).

 • Zorg dat je de spelregels goed kent. Als iets onduidelijk is, spreek je best je coach aan. De coach en enkel de coach staat in voor de tactische inbreng in de wedstrijd. De coach beslist wie, wanneer en waar speelt in functie van de wedstrijd.

 • Tijdens een wedstrijd wordt er nooit met de coach gediscussieerd, een goed constructief gesprek achteraf daarentegen is aangewezen.

Samenhorigheid en clubgevoel

 • Trainen en spelen zijn niet voldoende. Je moet je ploeg en club nog wat extra bezorgen. Dit kan op vele manieren.

 • Steek ongevraagd een handje toe bij een clubactiviteit, al is het maar voor een half uurtje. Neem ook daar jouw verantwoordelijkheid op! Helpende handen maken het werk licht en zijn een vorm van waardering voor het werk van ouders en bestuur; want uiteindelijk doen zij dit op vrijwillige basis voor jouw welzijn als speler/speelster.

 • Extra sportieve activiteiten zijn nodig zodat jij je favoriete sport bij deze club kan beoefenen. Zonder bijkomende activiteiten is het onmogelijk dit te realiseren.

 • Meld je aan als clubscheidsrechter, help bvb bij peanutstornooien, …

 • Kom regelmatig eens kijken naar andere wedstrijden of ga mee als supporter naar wedstrijden, tornooien, …

Technische fouten en ongepast gedrag

 • Wij vragen van al onze spelers en coaches een correcte houding t.o.v. de wedstrijdleiding en dulden geen kritiek op de scheidsrechters. Spelers die toch een technische fout oplopen, kunnen op de bestuursvergadering worden geroepen en een sanctie krijgen. Wij verwachten van onze spelers dat zij hun gedrag en hun impulsiviteit in de sportzaal onder controle kunnen houden. Zij die ongepast en ongecontroleerd gedrag vertonen en dit uiten door o.a. op de reclamepanelen te schoppen of te stampen, of door waterflessen tegen de muur te keilen, krijgen dezelfde procedure. Indien reclameborden hierdoor schade oplopen of indien er andere materiële schade ontstaat, zal deze eveneens verhaald worden op de betrokken speler(s).

 • Iedere boete door Basketbal Vlaanderen opgelegd ten gevolge ongepast gedrag (spelers of niet) wordt door de speler of wettelijke vertegenwoordiger gedragen.

Trainingen en Wedstrijden

Timing en afwezigheid

 • Bij wedstrijden zijn we steeds 45 min op voorhand aanwezig, tenzij anders afgesproken met de coach. 30 min voor de start van de wedstrijd zijn spelers en coach klaar om de opwarming te starten.

 • Wie bij uitwedstrijden rechtstreeks gaat, is verplicht de coach en/of ploegverantwoordelijke tijdig te verwittigen.

 • Wie verhinderd of gekwetst is, waarschuwt zo snel mogelijk de coach. Je blijft bij de ploeg horen! Dit betekent dat je (in afspraak met de coach) de trainingen bijwoont en naar de wedstrijden van je ploeg gaat.

In de kleedkamers

 • Kleedkamer en douche zijn geen speelruimten. Je laat de kleedkamers netjes achter. Lege flessen doucheschuim en lege drankflesjes deponeren we in de vuilnisbak.

 • Alleen de spelers, coach en ploegafgevaardigde komen in de kleedkamers. Ouders van heel jonge kinderen mogen deze wel een handje helpen indien nodig.

Dresscode

 • Leden die aan wedstrijden deelnemen, dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen, ook tijdens de opwarming voorafgaand aan de wedstrijd. De opwarming gebeurt in T-shirt van de club. Tijdens de wedstrijd: trui in je broekje.

 • Draag geen attributen (oorringen, armbandjes, uurwerk...) tijdens de training of wedstrijden. Lang haar wordt samengebonden.

 • Je hebt steeds andere schoenen aan om naar de sporthal te komen. Basketschoenen worden pas in de zaal aangetrokken.

Tijdens en na de match/training

 • Je blijft bij de ploeg (spelers en coach) vanaf de wedstrijdvoorbereiding (30 min voor de start) tot na het douchen na de wedstrijd. Je zit dus niet op de tribune of in de cafetaria tijdens de rust van een wedstrijd.

 • De opwarming gebeurt met 100% concentratie.

 • Bij een time–out loop je zo vlug mogelijk naar je coach. Ook de bankzitters komen luisteren naar wat de coach te vertellen heeft.

 • Er wordt alleen water of isotone drank gedronken. Lege flesjes of bekers worden in een vuilnisbak geworpen, ook op verplaatsing! Laat na een wedstrijd niets rondslingeren aan de spelersbank.

 • Tijdens de training hou je de ballen stil en luister je aandachtig als de trainer spreekt. Voer de opdrachten die de trainer oplegt met 100% inzet uit (ook voor een vervangcoach).

 • Iedereen wordt geacht na de training/match zich in groep te douchen. Dit bevordert het groepsgevoel. Bij thuiswedstrijden ontvangen de spelers die douchen een gratis drankbonnetje.

 • Na de thuiswedstrijden verwachten we jullie allen in de mate van het mogelijke in de cafetaria. Dit is zeer belangrijk voor de ploeggeest.

Selecties - uitnodigingen

 • Als je uitgenodigd wordt voor een provinciale, landelijke of nationale selectie, een schoolploeg, dan meld je dit zo snel mogelijk aan jouw coach (en aan de jeugdcoördinatoren). Verkoop geen drukte als je een selectie haalt, maar geef je programma en evaluaties door zodat we je ook daar kunnen volgen en steunen. Wees een toonbeeld van inzet. Je vertegenwoordigt onze club!

 • Als je buiten clubverband deelneemt aan wedstrijden of tornooien, dien je dit ook te melden aan de coach. Zoniet, ben je niet verzekerd!

Tenslotte deze bedenking voor iedereen in onze club

In de sport begint het besef van eigen waarde met het respect voor de tegenstrever. Laagdunkend handelen en denken over de tegenstrevers bewijst dat men een verkeerd beeld heeft van zichzelf. Respect voor de tegenstrever uit zich in sportiviteit, een beetje dienstvaardigheid bij een kwetsuur, een schouderklopje of een hand voor en na de wedstrijd.