• De aanmelding als lid bij onze jeugdopleiding houdt in dat de ouders een bepaald vertrouwen stellen in onze club. De overgang is wat dat betreft te vergelijken met de keuze van een school , waarbij men de methodes, discipline en leraren (trainers) accepteert. De komst naar onze club betekent dat een speler en zijn ouders de trainers , de werkwijze en de regels van onze club aanvaarden.

 • Uw kind heeft gekozen om basket te spelen. Wij verwachten van de ouders dat zij hun kinderen hierin steunen en aanmoedigen. D.w.z. voor kinderen is basketbal een sportSPEL , dat ze graag beoefenen. Soms gaat het echter wat minder en kan je als ouder uw kinderen leren om toch door te zetten.

 • Moedig de inzet en de inspanningen van uw kind aan , meer dan de pure prestatie en de winst of het verlies van de wedstrijd. Positieve belangstelling, maar geen overdreven aandacht voor de prestaties van uw zoon/dochter zijn de beste motivatie voor uw kind.

 • Wees positief, ook na een mindere prestatie. Blijf constructief in uw commentaar. Kinderen zijn immers niet gebaat bij verwijten. Thuis zo min mogelijk commentaar dat ingaat tegen de trainer en de club, omdat de speler anders tussen twee vuren terechtkomt.

 • Moedig uw kinderen aan om de regels te respecteren. Vertoon na afloop , ook bij verlies, een sportieve houding en geen afbrekende reacties naar eigen spelers, tegenpartij, trainer, ploegafgevaardigde, scheidsrechters en andere ouders. Geen inmenging in de opstelling, speelwijze en andere beslissingen van de trainer en/of sportieve en administratieve staff.

 • Wees waakzaam bij uw kind voor tekenen van overbelasting. Spreek daar eventueel over met de trainer en de jeugdcoördinator.

Coach - ouder relatie

 • Stimuleer uw kind om de coach in vertrouwen te nemen. Denk eraan dat alles in functie staat van een globale basketbal- en pedagogische opleiding.

 • Tijdens de activiteiten heeft de coach de leiding en de volle autoriteit over uw kind. Maak het uw kind niet moeilijk door eigen instructies te roepen naar uw kind, laat staan kritiek te geven op de coach. Denk eraan dat basketbal in teamverband wordt gespeeld. Uw kind is niet het enige kind in het team.

 • Heb respect voor de mensen die uw kind de kans bieden om basket te spelen. Met name de trainers, de bestuursleden en de vrijwilligers binnen de club. Zij doen er immers alles aan om uw kind te laten uitgroeien tot een goede basketter en volwassene.

supporteren

 • Respecteer de beslissingen van de wedstrijdleiding. Toon een rustig gedrag als bezoeker van jeugdwedstrijden.

 • Supporter voor de ploeg van uw kind en niet tegen het andere team. Verbaal of fysiek geweld, racisme of vulgariteiten worden uiteraard niet getolereerd. Het is onaanvaardbaar om het imago van de club en haar leden te beschadigen. Dit ongeacht het spelers, coaches, bestuurders of sponsors betreft.

communicatie

 • Wanneer u vaststelt dat om het even welke van deze regels wordt geschonden door één van de andere ouders mag en moet u zelf reageren. Het is aangewezen om de club hiervan daarna op de hoogte te brengen.

 • Als er iets gebeurt bij onze club waarmee u het niet eens bent of indien iets niet duidelijk is, bespreek dit dan in alle rust met de persoon in kwestie of met de leden van de sportieve en administratieve staff.

 • De verantwoordelijkheid van de trainer over de spelers eindigt 5 minuten na de training.

Tenslotte deze bedenking voor iedereen in onze club

In de sport begint het besef van eigen waarde met het respect voor de tegenstrever. Laagdunkend handelen en denken over de tegenstrevers bewijst dat men een verkeerd beeld heeft van zichzelf. Respect voor de tegenstrever uit zich in sportiviteit, een beetje dienstvaardigheid bij een kwetsuur, een schouderklopje of een hand voor en na de wedstrijd.